* Componisten van Klassieke Muziek  
zoeken
zoekterm onthouden en highlighten
periode
voor 500  Oudheid
500-1450  Middeleeuwen
1450-1600  Renaissance
1600-1750  Barok
1750-1820  Klassiek
1820-1910  Romantiek
na 1900  20ste Eeuw
na 1945  Modern
RENAISSANCE
Gilles Binchois  
John Bull  
William Byrd  
Carlo Gesualdo  
Constantijn Huygens  
 • Hendrik Isaac  
 • Orlando di Lasso  
  Philippus de Monte  
  Claudio Monteverdi  
  Jacob Obrecht  
  Giovanni Palestrina  
  Josquin des Prťs  
  Jan Pieterszoon Sweelinck  
  Adriaan Willaert  

  © .Componisten.Net 2000-2019
  · Home · Links · Europees Skrjabin Genootschap sitemap 
  Galgje ·
  Akkoorden ·
  Gregoriaans ·
  Tijdlijn ·
  Muziektermen ·
  Componisten.Net ·
  Print deze pagina
  Hendrik Isaac
  » BelgiŽ (Stijlperiode: Renaissance)

  Geboren: 1450
  » Brabant

  Als Hendrik rond 1450 in het Vlaamse Brabant geboren, als Heinrich in het Duitsland van keizer Maximiliaan I beroemd geworden, het liefst als Arrigo Tedesco in ItaliŽ werkzaam geweest, mag Isaac de meest cosmopolitsche en veelzijdigste componist van de derde generaties 'Nederlanders' genoemd worden.

  Omtrent Isaacs jeugdjaren en opleiding is niets bekend, maar in zijn derde testament noemt hij zelf zijn vader 'Hugo de Flandria'. Geen enkel portret van hem is ooit gevonden. Wel blijkt het uit geschriften dat hij een vlijtig, bescheiden en vriendelijk man was.

  Als componist heeft hij zijn talenten verdeeld over het hof der Medici in Firenze en het Duitse keizershof afwisselend te Innsbruck, Augsburg, Wenen en Konstanz.

  Lorenzo 'Il Magnifico' (de prachtlievende) di Medici vertrouwde Isaac in 1480 de muzikale opvoeding van zijn kinderen toe. In september 1484 bracht hij een bezoek aan het hof van aartshertog Sigismund te Innsbruck. Hij reisde terug naar Firenze waar hij nog een tiental jaar zou verblijven. Isaac was zanger in de kapel van San Giovanni en zong ook in de kerk Santa-Maria del Fiore en in de Annunziata.

  Na het uitroepen van de republiek te Firenze in 1494 kwam de componist naar Augsburg. Keizer Maximiliaan I engageerde hem in 1496 als hofcomponist. Hij bouwde naast de grote organist Hofhaymer (1459 - 1537) mee aan de hofkapel en -kantorij. Isaac zorgde ook regelmatig voor nieuwe composities. In 1496 verhuisde hij met zijn echtgenote en met het deel van de hofkapel dat nog in Augsburg was, naar Wenen. Zijn echtgenote was de Florentijnse slagersdochter Bartolomea Bello met wie Isaac in het begin van zijn Italiaanse tijd een zeer gelukkig huwelijk had gesloten.

  In 1512 werd hij diplomatisch zaakgelastigde van keizer Maximiliaan te Firenze, waar hij zou blijven tot zijn dood. In 1515 kon de componist geen gevolg geven aan het bevel van de keizer om terug te keren naar Wenen. Hij was ziek en zag op tegen de lange reis. Na zijn dood in 1517 werd hij, op eigen verzoek, begraven in de Santa-Maria dei Servi.

  Isaac was een heel belangrijk componist en in zijn tijd zeer beroemd. Hij was thuis in alle stijlen en technieken van zijn tijd en was een sleutelfiguur in de internationale verspreiding van de Nederlandse polyfonie. Door zijn toedoen zijn de vernieuwingen van de Josquin-generatie doorgedrongen in het Duitse taalgebied.

  Isaac schreef 36 volledige miscycli, ca. 100 polyfone mispropria, een 50-tal motetten en ongeveer 80 profane werken op Nederlandse, Franse, Italiaanse en Duitse teksten. Zij faam berust vooral op de meerstemmige zettingen van de propriumdelen van de mis. Dit gigantische werk werd postuum in 3 volumes werden uitgegeven onder de titel "Choralis Constantinus", naar de stad Konstanz am Bodensee, waar de abt van de plaatselijke abdij de opdrachtgever was. Het derde deel werd voltooid door zijn lievelingsleerling Ludwig Senfl (1492 - 1555). De zetting is twee- tot zesstemmig maar de meeste stukken zijn vierstemmig met de Gregoriaanse melodie als cantus firmus (uitgangsmelodie). Ook in zijn profane muziek, vooral in het Duitse lied, gebruikt hij de cantus firmus samen met de Nederlandse techniek van de imitatie. Wel ligt hierbij doorgaans de cantus firmus in de bovenstem, wat in zijn tijd niet erg gebruikelijk was.

  Zelfs bij het grote publiek werd Isaac al bij zijn leven beroemder dan alle andere componisten door het lied 'Innsbruck, ich muss dich lassen'. Het werd waarschijnlijk gemaakt bij zijn afscheid aan deze stad. Het vormt door een homofone schrijfwijze een uitzondering en sluit stilistisch eerder aan bij de Italiaanse frottola en de carnascialeschi (karnavalsliederen).

  » Nieuws bij GOOGLE (engelstalig)
  » Afbeeldingen bij GOOGLE